SERVEIS

Serveis de consultoria acústica i enginyeria

CONSULTORÍA I ENGINYERIA ACÚSTICA

Serveis de consultoria acústica

Aïllament acústic

Compliment de la normativa de soroll amb programari predictiu d’última generació. Càlculs i mesurament d’aïllament per seleccionar els millors elements constructius i obtenir l’aïllament entre espais adequat.

Serveis de consultoria acústica

Acondicionament acústic

L’elecció dels revestiments interiors dels espais per obtenir el confort acústic òptim.

Serveis de consultoria acústica

Certificacions de soroll

Mesuraments acústics. Compliment amb les normatives CTHE DB-HR i BREEAM en la seva versió vigent, juntament amb les ordenances municipals.

Serveis de consultoria acústica

Mapes de soroll en la indústria 

Establir les mesures correctores necessàries per atenuar els focus de soroll en la indústria produïts per maquinària, línies de producció, etc.   

Serveis de consultoria acústica

Mapes d’impacte ambiental

Disposar les mesures correctores necessàries per atenuar els focus de soroll produïts per l’impacte ambiental, com ara indústries, autopistes, trens, maquinària, etc.

Serveis de consultoria acústica

Control de soroll i vibracions

Gràcies a l’estudi realitzat pel nostre equip d’enginyers, evitem i corregim les vibracions i/o sorolls indesitjats produïts per sistemes de ventilació, climatització i conductes a l’interior dels espais.

Serveis de consultoria acústica

Estudi d’impacte acústic i llicència d’activitats

T’ajudem a posar en marxa el teu restaurant, supermercat, discoteca, bar musical, botiga o gimnàs. Tot amb el servei integrat d’anàlisi, estudi i viabilitat per obtenir el compliment normatiu de soroll.

Serveis de consultoria acústica

Projecte de justificació del CTE DB-HR

Projecte que assegura el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació en l’àmbit de protecció enfront el soroll.

Serveis de consultoria acústica

Seguiment d’obra

Supervisió de la direcció d’obra per a una correcta execució de les solucions acústiques i de les modificacions acústiques en obra durant la fase d’execució del projecte.

Disseny de sistemes audiovisuals

Estudi i disseny de l’equipament audiovisual òptim per a cada espai.

Limitadors

Instal·lació de limitadors.

Formació i cursos presencials/online

Cursos de formació per a empreses, autònoms i entitats ambientals per sensibilitzar les empreses de la importància de l’acústica tant en soroll exterior com interior.